arizona
Arizona przyjechała na nasze rancho ze źrebaczkiem – Alaską, a trzy lata później urodziła nam Montanę. Jest świetną matką, troskliwą i opiekuńczą. Nie chodzi już pod siodłem, za to pilnuje porządku na pastwisku i stara się, aby każdy koń znał swoje miejsce w stadzie